We wrześniu 2010 r. właściciele Centrum Tenisowego w Tarnowie A. C. T. SPORT  podjęli decyzję o utworzeniu Uczniowskiego Klubu Sportowego A. C. T. – Sport.Szkoła Tenisa

Główne cele i zadania jakie stawia przed sobą UKS A. C. T. SPORT:

  • Organizacja systematycznego szkolenia sportowego i rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
  • Rozwój zainteresowania uprawianiem tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży
  • Tworzenie jak najlepszych warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej 
  • Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań sportowych, doskonalenie umiejętności techniczno taktycznych w tenisie ziemnym
  • Dbanie o wszechstronny rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
  • Dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego
  • Kształtowanie Charakteru w działaniu indywidualnym i zespołowym
  • Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach sportowych
  • Eliminowanie błędów technicznych i taktycznych w tenisie ziemnym
  • Wyrabianie odporności psychicznej związanej z walką sportową

Szukamy talentu na miarę Wojciecha Fibaka, Agnieszki Radwańskiej – dziecko które będzie uzdolnione i będzie chciało pracować A. C. T. – SPORT jest gotowe objąć swoją opieką. ( sam talent to tylko część sukcesu ważna jest ciężka praca i zaangażowanie)

 

Nasi Partnerzy